SR EN ISO 14284:2003

Fonte şi oţeluri. Prelevarea şi pregătirea probelor pentru determinarea compoziţiei chimice

Standardul reprezinta modificarea SR ISO 14284:1999 în SR EN ISO 14284:2003

230,28 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.03.2003
Data publicării : 29.03.2003
Data anulării : 31.01.2023
Număr de pagini : 52
ICS : 77.040.30 Analize chimice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: