SR ISO 8402:1995

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. Vocabular

Standardul stabileşte termenii şi definiţiile lor din domeniul calităţii, cuprinzând termeni generali şi termeni referitori la calitate, la sistemul calităţii, la instrumente şi tehnici

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 09.05.1995
Data publicării : 10.05.1995
Data anulării : 02.02.2001
Număr de pagini : 30
ICS : 01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, management si calitate . Administrare. Transport. Sociologie. (Vocabulare),03.100.70 Sisteme de management,03.120.10 Managementul calitatii si asigurarea calitatii
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: