STAS 646-76

Zinc

77,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 01.09.1976
Data anulării : 01.01.1988
Număr de pagini : 4
ICS : 77.120.60 Plumb, zinc, staniu si aliajele lor
Comitet tehnic : 171 - Metale neferoase şi aliajele acestora

Relaţii cu alte standarde: