SR EN 10256:2002

Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Calificare şi competenţă de nivel 1 şi 2 a personalului pentru examinări nedistructive

Acest standard european se bazează , cu câteva modificări pe ISO 11484 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate utiliyate la presiune.Calificarea personalului pentru examinări nedistructive , şi conţine suplimentar cerinţe din EN 473. Standardul stabileşte un sistem pentru calificarea de către producător sau un alt organism aprobat de acesta pentru formarea şi calificarea personalului de nivel 1 şi 2 care efectueză examinări nedistructive pentru ţevi de oţel. Acest standard înlocuieşte standardul român SR ISO 11484:1996.

128,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 25.09.2002
Data publicării : 26.09.2002
Data anulării : 29.07.2011
Număr de pagini : 18
ICS : 23.040.10 Tevi si tuburi din fonta si otel,77.040.20 Încercari nedistructive ale metalelor
Comitet tehnic : 202 - Ţevi de fontă şi oţel

Relaţii cu alte standarde: