SR ISO 8466-1:2022

Calitatea apei. Etalonarea şi evaluarea metodelor de analiză. Partea 1: Funcţia liniară de etalonare

Acest document specifică diverse strategii de etalonare pentru metodele analitice fizico-chimice și chimice și prezintă modul de calcul al rezultatelor analitice. Acesta definește contextul general pentru etalonarea liniară, astfel încât standardele individuale de metode analitice pentru examinarea calității apei să poată face referire la acesta. Acest standard înlocuiește SR ISO 8466-1:1999. Această a doua ediție anulează și înlocuiește prima ediție (SR ISO 8466-1:1999), care a fost revizuită tehnic. Principalele modificări față de ediția anterioară sunt următoarele: — titlul a fost modificat; — domeniul de aplicare al documentului este etalonarea pentru analizele de rutină; — calculul caracteristicilor de performanță a fost mutat în anexa informativă A; — domeniul de etalonare a fost extins la câteva ordine de mărime; — verificarea omogenității dispersiilor a fost eliminată; — testul de liniaritate a fost modificat; — au fost descrise diverse strategii de etalonare; — documentul a fost revizuit din punct de vedere editorial.

230,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.06.2022
Număr de pagini : 52
ICS : 13.060.01 Calitatea apei în general
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: