SR ISO 37500:2022

Linii directoare referitoare la externalizare

Acest document precizează principalele etape, procese și aspecte ale guvernanței externalizării, indiferent de mărimea și de sectoarele industriale și comerciale. Standardul este destinat să ofere o bază solidă care să permită organizațiilor să intre în și să continue să susțină aranjamente de succes referitoare la externalizare, pe parcursul perioadei contractuale. Acest document oferă îndrumări referitoare la: — buna guvernanță a externalizării în beneficiul reciproc al clientului și furnizorului; — flexibilitatea aranjamentelor de externalizare, care se adaptează la cerințele schimbărilor economice; — identificarea riscurilor asociate externalizării; — permiterea relațiilor colaborative reciproc avantajoase. Acest document poate fi adaptat și extins la nevoile specifice sectorului de activitate pentru a se adapta la legile și reglementările internaționale, naționale și locale (inclusiv cele referitoare la mediu, muncă, sănătate și securitate), la mărimea contractului de externalizare și la tipul sectorului industrial. Acest document recunoaște faptul că diferitele părți interesate acționează separat în anumite etape ale ciclului de viață al externalizării și împreună în altele. Nu este posibilă alocarea exclusivă a proceselor în cadrul ciclului de viață al externalizării, fie clientului, fie furnizorului. Pentru fiecare aranjament de externalizare, se intenționează ca responsabilitatea procesului să fie interpretată în mod corespunzător și să fie adaptată de utilizator. Acest document este destinat să se refere la orice relație de externalizare, fie că este vorba de externalizarea pentru prima dată sau nu, utilizând un model cu un singur furnizor sau cu mai mulți furnizori sau proiecte de acorduri bazate pe servicii sau rezultate. Procesele menționate în acest standard internațional sunt destinate să fie adaptate pentru a se potrivi cu strategia de externalizare și maturitatea organizațiilor client și furnizor. Acest standard este destinat utilizării în procesele de externalizare de către clienți, furnizori și practicieni, cum ar fi: ⎯ factorii de decizie și reprezentanții lor împuterniciți; ⎯ toate părțile interesate implicate în facilitarea creării și/sau managementul aranjamentelor de externalizare; ⎯ personal de la toate nivelurile de experiență în externalizare.

301,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.04.2022
Număr de pagini : 84
ICS : 03.080.01 Servicii în general
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic