SR IEC/IEEE 80005-1:2021

Racorduri la utilități în port. Partea 1: Sisteme de racordare la mal, de înaltă tensiune (HVSC). Cerințe generale

Acest standard descrie sistemele de racordare la mal de înaltă tensiune (HVSC), de la bordul navei și de la mal, pentru a alimenta nava cu energie electrică de la mal. Acest standard este aplicabil la proiectarea, instalarea și supunerea la încercare a sistemelor HVSC și se adresează: sistemelor de distribuție HV (de înaltă tensiune) de la mal, echipamentelor de conectare mal-la-navă și de interfață, transformatoarelor/reactoarelor (bobinelor de inductanță), convertizoarelor de frecvență cu semiconductoare sau rotative, sistemelor de distribuție ale navei, și sistemelor de control, monitorizare, interblocare și management al energiei. Standardul nu se aplică furnizării de energie electrică în timpul perioadelor de andocare, de exemplu andocarea uscată și alte lucrări de întreținere și reparații în afara serviciului.

278,65 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 10.12.2021
Număr de pagini : 76
ICS : 47.020.60 Echipament electric pentru nave si constructii maritime
Comitet tehnic : 199 - Construcţii navale

Relaţii cu alte standarde: