SR ISO 37000:2021

Guvernanța organizațiilor. Îndrumări

Acest document oferă îndrumări referitoare la guvernanța organizațiilor. Prezintă principii și aspecte cheie pentru a îndruma organele și grupurile de guvernanță referitor la modul de îndeplinire a responsabilităților lor, astfel încât organizațiile pe care le conduc să își poată îndeplini scopul. Documentul este destinat, de asemenea, părților interesate implicate sau influențate de organizație și de guvernanța acesteia. Standardul se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de tip, dimensiune, localizare, structură sau scop. Buna guvernare înseamnă că luarea deciziilor în cadrul organizației se bazează pe etosul, cultura, normele, practicile, comportamentele, structurile și procesele organizației. O bună guvernare creează și menține o organizație cu un scop clar, care oferă valoare pe termen lung, în concordanță cu așteptările părților interesate relevante. Implementarea bunei guvernări se bazează pe leadership, valori și un cadru de mecanisme, procese și structuri adecvate contextului intern și extern al organizației. Atunci când organizațiile utilizează acest document, părțile interesate din diferite țări și sectoare pot avea o încredere sporită că organismele de guvernanță ale acestor organizații sunt responsabile, corecte și transparente, acționează cu probitate și iau decizii informate care se bazează pe riscuri, luând în considerare: — informații și date credibile; — așteptările părților interesate; — obligațiile de conformare; — așteptări etice și societale, inclusiv cele anticipate pentru generațiile viitoare; — impacturile asupra mediului înconjurător și dependența de natură.

153,69 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2021
Număr de pagini : 50
ICS : 03.100.02 Guvernanta si etica
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic