SR ISO 37000:2021

Guvernanța organizațiilor. Îndrumări

Prezentul document oferă îndrumări pentru guvernanța organizațiilor. Acesta prezintă principii și aspecte cheie din practică pentru a îndruma organele și grupurile de guvernanță referitor la modul în care să își îndeplinească responsabilitățile, astfel încât organizațiile pe care le guvernează să își poată îndeplini scopul. Documentul este destinat, de asemenea, părților interesate implicate în, sau influențate de, organizație și de guvernanța acesteia. Documentul este aplicabil pentru toate organizațiile, indiferent de tip, mărime, localizare, structură sau scop.

206,11 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2021
Număr de pagini : 46
ICS : 03.100.02 Guvernanta si etica
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic