SR EN 15193-1+A1:2021

Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificații, Modul M9

Acest standard specifică metodologia de evaluare a performanței energetice a sistemelor de iluminat pentru a asigura iluminatul general în clădirile rezidențiale și nerezidențiale și pentru a calcula sau măsura cantitatea de energie necesară sau utilizată pentru iluminatul clădirilor. Metoda poate fi aplicată clădirilor noi, existente sau renovate. De asemenea, acest standard furnizează o metodologie (LENI) pentru măsurarea eficienței energetice a instalațiilor de iluminat din clădiri.

375,36 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.08.2021
Număr de pagini : 108
ICS : 91.120.10 Izolatie termica,91.140.99 Alte instalatii în cladiri,91.160.01 Iluminatul în general
Comitet tehnic : 240 - Tehnica iluminatului

Relaţii cu alte standarde: