SR EN ISO 56002:2021

Managementul inovării. Sistem de management al inovării. Îndrumări

Prezentul document oferă îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al inovării pentru utilizare în toate organizațiile. Este aplicabil pentru: a) organizații care urmăresc un succes susținut prin dezvoltarea și demonstrarea capacității lor de a gestiona eficient activitățile de inovare pentru a atinge rezultatele intenționate; b) utilizatori, clienți și alte părți interesate, care caută încredere în capacitățile de inovare ale unei organizații; c) organizații și părți interesate care încearcă să îmbunătățească comunicarea printr-o înțelegere comună a ceea ce constituie un sistem de management al inovării; d) furnizori de instruire, evaluare sau consultanță pentru managementul inovării și sistemele de management al inovării; e) factori de decizie care doresc o eficacitate mai mare a programelor de sprijin care au în vedere capacitățile de inovare, competitivitatea organizațiilor și dezvoltarea societății. Toate îndrumările din prezentul document sunt generice și sunt destinate să fie aplicabile pentru: a) toate tipurile de organizații, indiferent de tip, sector sau mărime. Accentul este pus pe organizațiile cu un statut juridic bine definit, cu înțelegerea că atât organizațiile temporare, cât și start-up-urile pot beneficia, de asemenea, de aplicarea acestor linii directoare, în totalitate sau în parte; b) toate tipurile de inovații, de exemplu produs, serviciu, proces, model și metodă, variind de la incremental la radical; c) toate tipurile de abordări, de exemplu inovare internă și deschisă, activități de inovare bazate pe utilizatori, piață, tehnologie și proiectare. Prezentul document nu descrie activitățile detaliate din cadrul organizației, ci mai degrabă oferă îndrumări la nivel general. Nu prescrie nicio cerință sau instrumente ori metode specifice pentru activitățile de inovare.

181,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.03.2021
Număr de pagini : 36
ICS : 03.100.01 Organizarea si managementul întreprinderii în general,03.100.40 Cercetare si dezvoltare,03.100.70 Sisteme de management
Comitet tehnic : 383 - Managementul inovării

Relaţii cu alte standarde: