SR EN ISO 26000:2021

Linii directoare privind responsabilitatea socială

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european EN ISO 26000:2020. Standardul european EN ISO 26000:2020 a adoptat fără nicio modificare standardul internaţional ISO 26000:2010. Standardul SR EN ISO 26000:2021 înlocuiește SR ISO 26000:2011. Textul SR EN ISO 26000:2021 este identic cu textul SR ISO 26000:2011, cu mici modificări editoriale. În plus, s-a adăugat versiunea română a copertei și preambulului standardului european adoptat. Textul ISO 26000:2010 a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TMBG „Technical Management Board - groups” al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) și a fost preluat ca EN ISO 26000:2020 de CEN-CENELEC Management Centre (CCMC). Acest standard furnizează linii directoare pentru toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea sau locaţia lor, privind: a) conceptele, termenii şi definiţiile în legătură cu responsabilitatea socială; b) originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; c) principiile şi practicile în legătură cu responsabilitatea socială; d) temele principale şi domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; e) integrarea, implementarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei şi, prin politicile şi practicile ei, în sfera ei de influenţă; f) identificarea şi dialogul cu părţile interesate; şi g) comunicarea angajamentelor, performanţelor şi altor informaţii în legătură cu responsabilitatea socială. Acest standard este destinat să ajute organizaţiile să contribuie la o dezvoltare durabilă. Este destinat să le încurajeze să aibă respect faţă de lege, recunoscând că respectarea legii este o datorie fundamentală pentru orice organizaţie şi o parte esenţială a responsabilităţii lor sociale. Este destinat să promoveze o înţelegere comună în domeniul responsabilităţii sociale şi de completare a altor instrumente şi iniţiative de responsabilitate socială, nu de a le înlocui. Acest standard nu este un standard de sistem de management. Nu este nici destinat şi nici corespunzător pentru scopuri de certificare sau pentru o utilizare de reglementare sau contractuală. Orice ofertă de certificare sau o pretenţie de a fi certificat conform ISO 26000 va fi o reprezentare greşită a intenţiei şi scopului şi o utilizare abuzivă a acestui standard internaţional. Deoarece acest standard internaţional nu conţine cerinţe, orice astfel de certificare nu ar fi o dovadă de conformitate cu acest standard internaţional.

447,90 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 26.02.2021
Număr de pagini : 122
ICS : 03.100.02 Guvernanta si etica
Comitet tehnic : 332 - Formare profesională, responsabilitate socială şi managementul proiectelor şi activelor

Relaţii cu alte standarde: