SR ISO 55002:2020

Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001

Acest document furnizează linii directoare pentru aplicarea unui sistem de management al activelor, în conformitate cu cerințele SR ISO 55001 și poate fi aplicat tuturor tipurilor de active și de către orice organizație, indiferent de tip și mărime. Acest document conține textul explicativ necesar pentru a clarifica cerințele din SR ISO 55001 și furnizează exemple pentru susținerea implementării acestor cerințe. Standardul nu furnizează îndrumări pentru managementul unor categorii specifice de active. Acest document furnizează îndrumări pentru utilizarea de către cei implicați în stabilirea, implementarea, funcționarea, mentenanța și îmbunătățirea unui sistem de management al activelor, precum și de către cei implicați în furnizarea de activități pentru managementul activelor, inclusiv furnizorii de servicii. Informații generale referitoare la managementul activelor și informații despre terminologia aplicabilă acestui document sunt prevăzute în SR ISO 55000.

301,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.05.2020
Număr de pagini : 82
ICS : 03.100.01 Organizarea si managementul întreprinderii în general
Comitet tehnic : 332 - Formare profesională, responsabilitate socială şi managementul proiectelor şi activelor

Relaţii cu alte standarde: