SR 1957-1:2019

Acustică. Acustică fizică. Terminologie

Prezentul standard stabileşte principalii termeni şi definiţiile acestora folosiţi în acustica fizică. Acustica fizică este acea parte a fizicii care studiază fenomele de producere, propagare și recepție a oscilațiilor sonore în funcție de caracteristicile mecanice ale mediului în care se dezvoltă aceste fenomene.

148,10 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 11.12.2019
Data anulării : 22.12.2022
Număr de pagini : 24
ICS : 01.040.01 Generalitati. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare),17.140.01 Masurari acustice si atenuarea zgomotului în general
Comitet tehnic : 276 - Acustica în construcţii

Relaţii cu alte standarde: