SR EN IEC 61000-3-2:2019

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)

Acest standard se aplică pentru echipamente electrice și electronice care au un curent de intrare mai mic sau egal cu 16 A pe fază și sunt destinate să fie conectate la rețele publice de distribuție de joasă tensiune.

194,03 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2019
Număr de pagini : 42
ICS : 33.100.10 Emisie
Comitet tehnic : 30 - Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice

Relaţii cu alte standarde: