SR EN 50549-1+AC:2019

Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție. Partea 1: Conectare la rețeaua electrică de distribuție de joasă tensiune - Centrale electrice de până la și inclusiv tip B

Acest standard definește cerințele tehnice pentru funcțiile de protecție și capabilitățile de funcționare ale centralelor electrice, destinate să funcționeze în paralel cu rețele electrice de distribuție de joasă tensiune. Cerințele din acest standard se aplică pentru centrale electrice, module generatoare, mașini electrice și echipamente electronice, indiferent de tipul sursei de energie și prezența receptoarelor în rețeaua electrică a producătorului de energie.

326,99 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.06.2019
Număr de pagini : 92
ICS : 29.160.20 Generatoare
Comitet tehnic : 167 - Aspecte referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la reţele electrice şi interfaţa utilizatorului cu reţeaua inteligentă

Relaţii cu alte standarde: