SR ISO 21001:2019

Organizaţii educaţionale. Sisteme de management pentru organizaţii educaţionale. Cerinţe şi ghid de utilizare

Prezentul document specifică cerinţele unui sistem de management pentru organizaţiile educaţionale (SMOE), atunci când o astfel de organizaţie: a) are nevoie sa-şi demonstreze capacitatea de a sprijini dobândirea şi dezvoltarea competenţelor prin predare, învăţare sau cercetare; b) urmăreşte să crească satisfacţia cursanţilor, a altor beneficiari şi a personalului, prin aplicarea eficace a SMOE propriu, inclusiv a proceselor de îmbunătăţire a sistemului şi asigurarea conformităţii cu cerinţele cursanţilor şi ale altor beneficiari. Toate cerinţele prezentului document sunt generice şi sunt destinate pentru aplicarea în orice organizaţie care utilizează un curriculum pentru a sprijini dezvoltarea competenţelor prin predare, învăţare sau cercetare, indiferenbt de tipul, dimensiunea sau metoda de furnizare. Prezentul document poate fi aplicat organizaţiilor educaţionale din cadrul organizaţiilor mai mari, a căror activitate principală nu este educaţia, precum departamentele de instruire profesională.

278,65 Lei

Data publicării versiunii române (textul standardului în română): 28.06.2019, Data publicării filei de confirmare (textul standardului în engleză): 02.06.2021

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.06.2019
Data publicării : 02.06.2021
Număr de pagini : 74
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,03.180 Educatie
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic