SR EN ISO 6888-1:2002/A2:2019

Microbiologia alimentelor şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea stafilococilor coagulază-pozitivi (Staphilococcus aureus şi alte specii). Partea 1: Tehnica pe mediu de agar Baird-Parker. Amendament 2: Includerea unei proceduri alternative de confirmare

97,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.02.2019
Data anulării : 30.09.2021
Număr de pagini : 14
ICS : 07.100.30 Microbiologie alimentara
Comitet tehnic : 95 - Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză

Relaţii cu alte standarde: