SR EN ISO 22000:2019

Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

Acest document specifică cerinţe pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor (SMSA), pentru a permite unei organizaţii care este direct sau indirect implicată în lanţul alimentar: să planifice, să implementeze, să opereze, să menţină şi să actualizeze un SMSA care furnizează produse şi servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora; să demonstreze conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, privind siguranţa alimentelor; să evalueze şi să estimeze cerinţele convenite de comun acord cu clienţii în privinţa siguranţei alimentelor şi să demonstreze conformitatea cu acestea; să comunice eficace părţilor interesate relevante din lanţul alimentar problemele privind siguranţa alimentelor; să asigure că organizaţia se conformează politicii sale declarate de siguranţă a alimentelor; să demonstreze conformitatea către părţile interesate relevante; să urmărească certificarea sau înregistrarea SMSA propriu de către o organizaţie externă, sau să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformităţii cu acest document.

206,11 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2019
Număr de pagini : 50
ICS : 03.100.70 Sisteme de management,67.020 Procese în industria alimentara
Comitet tehnic : 180 - Seminţe de consum

Relaţii cu alte standarde: