SR EN ISO 7094:2001

Şaibe plate. Serie de dimensiuni foarte mari. Grad C

Prezentul standard specifică caracteristicile şaibelor plate, serie de dimensiuni foarte mare, grad C, cu clasa de duritatea de 100 HV şi dimensiuni nominale (diametre nominale ale filetului) de la 5 mm până la 36 mm inclusiv.

89,64 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.11.2001
Data publicării : 30.11.2001
Număr de pagini : 10
ICS : 21.060.30 Saibe, elemente de fixare
Comitet tehnic : 59 - Maşini-unelte şi scule, organe de asamblare şi rulmenţi

Relaţii cu alte standarde: