SR ISO/TR 37121:2018

Dezvoltare sustenabilă a comunităţilor - Inventar al ghidurilor şi abordărilor existente privind dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa în oraşe

Acest standard oferă un inventar de ghiduri şi abordări privind dezvoltarea sustenabilă şi rezilienţa oraşelor.

375,36 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 21.12.2018
Număr de pagini : 116
ICS : 13.020.20 Economia mediului. Durabilitate
Comitet tehnic : 397 - Dezvoltare sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul oraşelor şi comunităţilor