SR EN 61095:2001

Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar

Acest standard se aplică contactoarelor electromecanice în aer ale căror contacte principale sunt destinate să fie conectate la circuite ale căror tensiuni nominale nu depăşesc 440 V în curent alternativ şi curenţii nominali de utilizare sunt mai mici sau egali cu 63 A pentru categoria de utilizare AC-7a şi cu 32 A pentru categoria de utilizare AC-7b şi curentul nominal de scurtcircuit condiţional este mai mic sau egal cu 6 kA.

307,57 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 27.09.2001
Data publicării : 28.09.2001
Data anulării : 01.03.2012
Număr de pagini : 114
ICS : 29.120.99 Alte accesorii electrice,29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: