SR ISO 45001:2018

Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare

Prezentul document specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea traumatismelor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanței referitoare la SSM. Standardul este aplicabil oricărei organizații care dorește să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem de management SSM pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea în muncă, pentru a elimina pericolele și a minimiza riscurile referitoare la SSM (inclusiv deficiențele sistemului), pentru a obține avantaje prin valorificarea oportunităților SSM și pentru a trata neconformitățile sistemului de management SSM asociate cu activitățile sale. Prezentul document ajută o organizație să obțină rezultatele intenționate ale sistemului său de management SSM. În concordanță cu politica organizației referitoare la SSM, rezultatele intenționate ale unui sistem de management SSM includ: a) îmbunătățirea continuă a performanței referitoare la SSM; b) îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe; c) realizarea obiectivelor referitoare la SSM. SR ISO 45001:2018 este aplicabil oricărei organizații, indiferent de mărime, tip și activități, pentru riscurile referitoare la SSM aflate sub controlul organizației, ținând cont de factori cum ar fi contextul în care activează organizația și necesitățile și așteptările lucrătorilor și ale altor părți interesate. Nu sunt stabilite criterii specifice pentru performanța referitoare la SSM și nici specificații pentru proiectarea unui sistem de management SSM, dar organizația, prin intermediul sistemului de management SSM, poate să integreze și alte aspecte legate de sănătate și securitate, cum ar fi starea de bine sau calitatea vieții lucrătorilor. Prezentul document nu tratează aspecte cum ar fi securitatea produsului, daunele asupra proprietății sau impacturile asupra mediului, care nu sunt legate de riscurile la adresa lucrătorilor și a altor părți interesate relevante. Prezentul document poate fi utilizat integral sau parțial pentru îmbunătățirea sistematică a managementului sănătății și securității în muncă. Totuși, declarațiile de conformitate cu prezentul document nu sunt acceptabile decât dacă toate cerințele standardului sunt cuprinse în sistemul de management SSM al organizației și sunt îndeplinite fără excluderi. Acest standard înlocuiește SR OHSAS 18001:2008. Edițiile SR OHSAS 18001:2008 și SR ISO 45001:2018 au o perioadă de coexistență până la data de 31 martie 2021.

230,28 Lei

SR ISO 45001:2018 este identic cu SR EN ISO 45001:2023 din punctul de vedere al conținutului tehnic, textul standardului fiind același - ISO 45001:2018. SR EN ISO 45001:2023 conține în plus coperta și preambulul standardului european - EN ISO 45001:2023. SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 45001:2023 vor rămâne împreună în vigoare până la data de 29 februarie 2024, dată la care SR ISO 45001:2018 se va anula.

Status : Anulat
Data aprobării : 20.04.2018
Data publicării : 18.06.2020
Data anulării : 29.02.2024
Număr de pagini : 52
ICS : 13.100 Securitate profesionala. Igiena industriala
Comitet tehnic : 56 - Sisteme de management şi control statistic

Relaţii cu alte standarde: