SR EN ISO 377:2017

Oţel şi produse din oţel. Locul de prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice

Acest standard stabilește cerințele referitoare la identificarea, locul de prelevare și pregătirea probelor și epruvetelor destinate încercărilor mecanice ale profilelor, barelor, sârmelor semifabricat, produselor plate și produselor tubulare de oțel, așa cum sunt definite în ISO 6929. În cazul în care este stabilit prin acord la momentul comenzii, acest standard se poate aplica și altor produse metalice.

155,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 22.12.2017
Număr de pagini : 28
ICS : 77.040.10 Încercari mecanice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: