SR EN 60068-2-68:2001

Încercări de mediu. Partea 2: Încercări - Încercarea L: Praf şi nisip

Standardul stabileşte metode de încercare specifice de determinare a efectelor prafului şi nisipului din aer asupra produselor electrotehnice

208,51 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.05.2001
Data publicării : 24.05.2001
Număr de pagini : 70
ICS : 19.040 Încercari de mediu
Comitet tehnic : 19 - Condiţii, clasificare, încercări de mediu; Aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice

Relaţii cu alte standarde: