SR ISO 1996-1:2016

Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale şi metode de evaluare

Standardul defineşte mărimile de bază utilizate pentru descrierea zgomotului ambiant şi descrie metodele de bază de evaluare.

230,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 20.12.2016
Data publicării : 26.01.2017
Număr de pagini : 54
ICS : 13.140 Zgomot si efectele sale asupra omului
Comitet tehnic : 276 - Acustica în construcţii

Relaţii cu alte standarde: