SR ISO 5667-5:2017

Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie

Acest standard stabileşte principiile care trebuie aplicate la tehnicile de prelevare a apei destinate consumului uman. Pentru scopurile acestui standard, apa destinată consumului uman cuprinde: a) întreaga cantitate de apă, fie în starea sa iniţială, fie după tratare, destinată pentru băut, gătit, prepararea hranei, sau pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea sa, şi b) întreaga cantitate de apă necesară pentru fabricarea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea produselor sau substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care autorităţile naţionale competente constată că calitatea apei nu poate afecta salubritatea produselor alimentare în forma lor finală.

155,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.01.2017
Număr de pagini : 28
ICS : 13.060.20 Apa potabila,13.060.45 Examinarea apei în general
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: