SR EN ISO 6892-1:2016

Materiale metalice. Încercarea la tracţiune. Partea 1: Metodă de încercare la temperatura ambiantă

ISO 6892-1:2016 specifies the method for tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined at room temperature. NOTE Annex A contains further recommendations for computer controlled testing machines.

326,99 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.12.2016
Data anulării : 31.03.2020
Număr de pagini : 90
ICS : 77.040.10 Încercari mecanice ale metalelor
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: