SR EN 61000-4-3:1998

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi de măsurare. Secţiunea 3: Incercări de imunitate la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă radiate

Standardul se referă la imunitatea echipamentelor electrice si electronice la energia electromagnetică radiată. Standardul defineşte nivelurile de încercare şi procedurile de încercare necesare

167,66 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 17.06.1998
Data publicării : 18.06.1998
Data anulării : 31.10.2003
Număr de pagini : 36
ICS : 33.100.20 Imunitate
Comitet tehnic : 23 - Măsurare, comandă şi automatizare în procesele industriale

Relaţii cu alte standarde: