SR ISO 471:1997

Cauciuc. Temperaturi, umidităţi şi durate pentru condiţionare şi încercare

Standardul stabileşte condiţiile de temperatură, umiditate şi durata pentru condiţionarea şi încercarea epruvetelor de cauciuc

85,68 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 18.04.1997
Data publicării : 19.04.1997
Data anulării : 15.03.2010
Număr de pagini : 8
ICS : 83.060 Cauciuc
Comitet tehnic : 108 - Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse

Relaţii cu alte standarde: