SR EN ISO 17994:2014

Calitatea apei. Cerinţe pentru compararea recuperării relative a microorganismelor prin două metode cantitative

Acest standard stabileşte o procedură de evaluare care permite compararea a două metode cu caracteristici de performanţă stabilite conform ISO/TR 13843, axate pe cuantificarea aceluiaşi grup sau specie de microorganisme ţintă. Acest standard furnizează bazele matematice pentru evaluarea performanţelor relative medii a două metode cantitative în raport cu criteriile alese pentru comparare.

155,34 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2014
Număr de pagini : 28
ICS : 07.100.20 Microbiologia apei,13.060.70 Determinarea proprietatilor biologice ale apei
Comitet tehnic : 52 - Calitatea apei

Relaţii cu alte standarde: