SR 10009:2017

Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Acest standard stabileşte limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, diferenţiate pe zone şi spaţii funcţionale, aşa cum sunt ele definite în reglementările tehnice specifice privind sistematizarea localităţilor şi protecţia mediului.

114,24 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 17.03.2017
Număr de pagini : 12
ICS : 91.120.20 Acustica în cladiri. Izolatie fonica
Comitet tehnic : 276 - Acustica în construcţii

Relaţii cu alte standarde: