SR EN 16231:2013

Metodologie de benchmaking în eficienţă energetică

Acest standard specifică cerințe și prezintă recomandări privind metodologia de benchmarking în eficiență energetică. Scopul benchmarkingului în eficiență energetică este de a stabili datele și indicatorii relevanți privind energia utilizată, atât tehnici cât și comportamentali, calitativi și cantitativi, pentru compararea performanței între entități sau în cadrul acestora. Acest standard prezintă îndrumări referitoare la criteriile utilizate în vederea alegerii nivelului corespunzător de detaliere a colectării, procesării și revizuirii datelor, adecvat obiectivului benchmarkingului.

143,16 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2013
Număr de pagini : 28
ICS : 03.080.99 Alte servicii,13.020.20 Economia mediului. Durabilitate
Comitet tehnic : 392 - Managementul energiei