SR EN 15978:2012

Dezvoltare durabilă a lucrărilor de construcţie. Evaluarea performanţei de mediu a clădirilor. Metodă de calcul

Acest standard precizează metoda de calcul, bazată pe analiza ciclului de viaţă (ACV) şi alte informaţii de mediu cuantificate, pentru a evalua performanţa de mediu a unei clădiri şi prezintă mijloacele pentru raportarea şi comunicarea rezultatelor evaluării. Standardul este aplicabil clădirilor noi şi existente şi proiectelor de renovare.

212,21 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.04.2012
Număr de pagini : 60
ICS : 91.040.99 Alte cladiri
Comitet tehnic : 335 - BIM şi sustenabilitatea mediului construit

Relaţii cu alte standarde: