SR EN 15942:2012

Dezvoltarea durabilă a lucrărilor de construcţie. Declaraţii de mediu pentru produse. Formate de comunicare între agenţi economici

Prezentul standard se aplică tuturor produselor de construcţie şi serviciilor legate de construcţii şi de lucrări de construcţie. Acesta specifică şi descrie formatul de comunicare al informaţiilor definite în FprEN 15804 pentru comunicarea între întreprinderi, cu scopul de a garanta o bună înţelegere datorată unei comunicări eficiente a informaţiilor.

115,39 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 29.02.2012
Data anulării : 23.12.2021
Număr de pagini : 22
ICS : 35.240.67 Aplicatii IT în cladiri si industria de constructii ,91.040.99 Alte cladiri
Comitet tehnic : 335 - BIM şi sustenabilitatea mediului construit

Relaţii cu alte standarde: