SR ISO 21931-1:2011

Dezvoltare durabilă în construcţii. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanţei de mediu pentru lucrări de construcţii. Partea 1: Clădiri

Standardul identifică şi descrie aspectele de care trebuie să se ţină seama în elaborarea şi utilizarea unor metode de evaluare a performanţei de mediu pentru clădiri noi sau existente, în legătură cu proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea şi renovarea lor, precum şi în etapele de demolare.

133,23 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2011
Număr de pagini : 32
ICS : 91.040.01 Cladiri, în general
Comitet tehnic : 335 - BIM şi sustenabilitatea mediului construit

Relaţii cu alte standarde: