SR EN 12390-6:2010

Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor

Prezentul standard specifică metoda pentru determinarea rezistenţei la întindere prin despicare a epruvetelor cilindrice pentru betonul întărit. În anexa A normativă este inclusă metoda care utilizează epruvete cubice sau prismatice.

119,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 10.12.2010
Data anulării : 31.05.2024
Număr de pagini : 14
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: