SR EN ISO 105-D01:2010

Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea D01: Rezistenţa vopsirilor la curăţare uscată cu percloretilenă

Acest standard stabileşte o metodă de determinare a rezistenţei vopsirilor pe materiale textile de orice natură, în toate stadiile de transformare, la curăţare uscată cu percloretilenă.

93,61 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.10.2010
Număr de pagini : 12
ICS : 59.080.01 Textile în general
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: