SR ISO 1996-2:2008

Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant

Această parte a ISO 1996 descrie modul în care pot fi determinate nivelurile de presiune acustică prin măsurare directă, prin extrapolarea rezultatelor măsurării cu ajutorul calculului sau exclusiv prin calculul creat ca bază pentru evaluarea zgomotului din mediul ambiant. Sunt prezentate recomandări privind condiţiile de măsurare sau calcul, ce pot fi utilizate în cazurile în care nu se aplică alte reglementări. Această parte a ISO 1996 poate fi folosită pentru măsurări cu orice ponderare în frecvenţă sau în orice bandă de frecvenţă. Este prezentat un îndrumar pentru estimarea incertitudinii rezultatului aprecierii zgomotului.

158,98 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 20.10.2008
Data publicării : 22.10.2008
Data anulării : 31.07.2018
Număr de pagini : 42
ICS : 13.140 Zgomot si efectele sale asupra omului,17.140.01 Masurari acustice si atenuarea zgomotului în general
Comitet tehnic : 276 - Acustica în construcţii

Relaţii cu alte standarde: