SR EN ISO 3759:2008

Materiale textile. Pregătire, marcare şi măsurare a epruvetelor de material textil şi a îmbrăcămintei în încercările de determinare a variaţiei dimensiunilor

Acest standard stabileşte metoda pentru pregătirea, marcarea şi măsurarea materialelor textile, a îmbrăcămintei şi a îmbinărilor materialelor textile care se utilizează în încercările destinate evaluării varia?iilor dimensionale după un tratament specificat, de exemplu la spălare, la curăţare uscată, la înmuiere în apă şi la vaporizare, aplicând procedeele conţinute în ISO 3005, ISO 7771, ISO 6330 sau ISO 3175. Acest standard se aplică materialelor textile ţesute şi tricotate şi articolelor de confecţii textile. Modurile de lucru nu se aplică anumitor materiale textile pentru decoraţiuni interioare.

93,61 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.07.2008
Data publicării : 02.08.2008
Data anulării : 31.10.2011
Număr de pagini : 12
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile,61.020 Îmbracaminte
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: