SR EN ISO 2808:2007

Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei

Acest standard descrie un număr de metode care sunt aplicabile la măsurarea grosimii acoperirilor aplicate pe un suport. Sunt descrise metodele pentru determinarea grosimii peliculei umede, a grosimii peliculei uscate şi a grosimii straturilor peliculei de pudră netratată. Atunci când există standarde pentru încercări ce se aplică diferitelor metode, trebuie făcută referire la ele. Altfel metoda este descrisă în detaliu.

189,95 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.07.2007
Data publicării : 02.08.2007
Data anulării : 31.01.2020
Număr de pagini : 50
ICS : 87.040 Vopsele si emailuri
Comitet tehnic : 338 - Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini, pigmenţi anorganici şi adezivi

Relaţii cu alte standarde: