SR EN 10027-1:2006

Sisteme de simbolizare a oţelurilor. Partea 1: Simbolizarea alfa numerică

Standardul reprezintă revizuirea SR EN 10027-1:1996 şi SR CR 10260:2000 pe care le înlocuieşte. Prin revizuire, în cadrul simbolizării în funcţie de utilizare şi de caracteristicile mecanice sau fizice a fost prezentat detaliat pentru fiecare grupă de oţel modul de simbolizare. De asemenea, au fost date semnificaţiile pentru simbolurile care indică condiţiile speciale pentru produsele de oţel, pentru tipul de acoperire şi pentru condiţiile de tratament termic.

155,34 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 13.02.2006
Data publicării : 15.02.2006
Data anulării : 31.03.2017
Număr de pagini : 28
ICS : 77.080.20 Oteluri
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: