SR EN 10088-1:2005

Oţeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oţelurilor inoxidabile

Acest standard prezintă compoziţia chimică a oţelurilor inoxidabile care se împart, după principalele proprietăţi, în oţeluri rezistente la coroziune, oţeluri refractare şi oţeluri rezistente la fluaj.

194,03 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 22.12.2005
Data publicării : 24.12.2005
Data anulării : 31.03.2015
Număr de pagini : 42
ICS : 77.140.20 Oteluri inoxidabile
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: