SR 6484:1995

Ţesături. Determinarea modificărilor dimensionale la spălat

Standardul stabileşte metodele de determinare a modificărilor dimensionale la spălat ale ţesăturilor obţinute din orice fel de fibră cu excepţia celor care conţin peste 50% lână şi ţesăturilor crep

89,64 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.10.1994
Data publicării : 01.04.1995
Data anulării : 30.06.2008
Număr de pagini : 10
ICS : 59.080.30 Tesaturi din textile
Comitet tehnic : 103 - Textile

Relaţii cu alte standarde: