SR EN 132:1995

Aparate de protecţie respiratorie. Definiţii

Standardul se aplică aparatelor de protecţie respiratorie. El conţine definiţii ale termenilor utilizaţi frecvent în domeniu. Obiectul acestui standard este de a realiza o interpretare uniformă a acestor termeni pentru a asigura utilizarea lor corectă

114,24 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.09.1994
Data publicării : 01.03.1995
Data anulării : 25.02.2003
Număr de pagini : 12
ICS : 01.040.13 Mediu. Protectia sanatatii. Securitate. (Vocabulare),13.340.30 Dispozitive de protectie respiratorie
Comitet tehnic : 227 - Mijloace individuale de protecţie

Relaţii cu alte standarde: