Colecție standarde DEEE

1822,15 Lei
Indicativ Denumire Număr de pagini Status
SR EN 50419:2006 Marcarea echipamentelor electrice şi electronice în conformitate cu Articolul 11 (2) al Directivei 2002/96/CE (DEEE) 12 In vigoare
SR EN 50625-1:2014 Cerinţe pentru colectarea, logistica şi tratamentul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice(DEEE). Partea 1: Cerinţe generale pentru tratament 42 In vigoare
SR EN 50625-2-1:2015 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-1: Cerințe pentru tratarea lămpilor 24 In vigoare
SR EN 50625-2-2:2015 Cerințe de colectare, logistică și tratare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-2: Cerințe de tratare pentru DEEE, care conțin tuburi catodice și ecrane plate 22 In vigoare
SR EN 50625-2-3:2018 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 2-3: Cerințe pentru tratamentul echipamentelor de schimb de temperatură și alte DEEE care conțin fluorocarburi volatile și/sau hidro 48 In vigoare
SR EN 50625-2-4:2018 Flanşe şi îmbinările acestora. Reguli de calcul pentru îmbinările cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 2: Parametrii garniturii de etanşare 22 In vigoare
SR CLC/TS 50625-3-1:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-1: Specificație pentru depoluare. Generalități 32 In vigoare
SR CLC/TR 50625-6:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratamentul deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 6: Raport privind alinierea dintre Directiva 2012/19/EU și seriile de standarde EN 50625 și EN 50614 18 In vigoare
SR CLC/TS 50625-3-2:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-2: Specificație tehnică pentru depoluare. Lămpi 24 In vigoare
SR CLC/TS 50625-3-3:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-3: Specificație pentru depoluarea DEEE care conțin tuburi catodice și ecrane plate 38 In vigoare
SR CLC/TS 50625-3-4:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-4: Specificație pentru depoluare. Echipamente de schimb de temperatură 64 In vigoare
SR CLC/TS 50625-3-5:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 3-5: Specificație pentru depoluare. Panouri fotovoltaice 22 In vigoare
SR CLC/TS 50625-4:2019 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 4: Specificații pentru colectarea și logistica asociate cu DEEE 20 In vigoare
SR EN 50614:2020 Cerințe privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 42 In vigoare
SR CLC/TS 50625-5:2020 Cerințe pentru colectarea, logistica și tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Partea 5: Specificație pentru tratarea finală a fracțiunilor de DEEE. Cupru și metale prețioase 28 In vigoare