7 standarde de care orice companie are nevoie

999,06 Lei
Indicativ Denumire Număr de pagini Status
SR ISO 26000:2011 Linii directoare privind responsabilitatea socială 120 In vigoare
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 40 In vigoare
SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe 30 In vigoare
SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare 52 In vigoare
SR ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare 24 In vigoare
SR EN IEC 31010:2020 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului 130 In vigoare
SR EN ISO 22301:2020 Securitate şi rezilienţă. Sisteme de management al continuităţii activităţii. Cerinţe 30 In vigoare
SR ISO 31000:2018/C91:2020 Managementul riscului. Linii directoare 1 In vigoare