Domain
product

SR ISO 31000:2018

Risk management -- Guidelines
Prezentul document furnizează linii directoare pentru managementul riscului cu care se confruntă organizaţiile. Aplicarea acestor linii directoare poate fi adaptată oricărei organizaţii şi contextului acesteia. Prezentul document oferă o abordare comună pentru gestionarea oricărui tip de risc şi nu este specific unei anumite industrii sau sector. Prezentul document poate fi utilizat pe toată durata de viaţă a organizaţiei şi poate fi aplicat oricărei activităţi, inclusiv luării deciziilor la toate nivelurile.

Status : Valid
product

SR ISO 31000:2018/C91:2020

Managementul riscului. Linii directoare
Erata aduce modificări standardului SR ISO 31000:2018, publicat ca versiune română la data de 29 iunie 2018. Erata SR ISO 31000:2018/C91:2020 se utilizează împreună cu standardul SR ISO 31000:2018. În articolele 5.2 și 5.4.3 se înlocuiește expresia „răspundere juridică pentru raportare” cu „răspundere”. În articolul 6.2, în primul paragraf, ultima frază se modifică astfel: „Coordonarea strânsă între cele două ar trebui să faciliteze schimburi de informații faptice, oportune, relevante, exacte și inteligibile, ținându-se cont atât de confidențialitatea și integritatea informațiilor, cât și de dreptul la viață privată al persoanelor.” În articolele 6.4.2 și 6.4.3, se înlocuiește expresia „limite ale cunoștințelor și fiabilitatea informațiilor” cu „limitări ale cunoștințelor și credibilitatea informațiilor”, respectiv „fiabilitatea informațiilor” cu „credibilitatea informațiilor”.

Status : Valid
product

SR BS 31100:2013

Risk management. Code of practice and guidance for implementation of SR ISO 31000
Prezentul standard oferă recomandări pentru implementarea principiilor şi liniilor directoare din SR ISO 31000:2010, inclusiv cadrul organizaţional şi procesul de management al riscului. Standardul furnizează baza pentru înţelegerea, dezvoltarea, implementarea şi menţinerea proporţională şi eficace a managementului riscului într-o organizaţie, pentru a spori plauzibilitatea atingerii obiectivelor sale.

Status : Valid
product

SR ISO 31000:2010

Risk management -- Principles and guidelines
Standardul furnizează principii şi linii directoare generale referitoare la managementul riscului. El poate fi utilizat de orice întreprindere publică sau privată, orice colectivitate, asociaţie, grup sau persoană. Prin urmare, acest standard nu este specific unei industrii sau unui sector de activitate. Scopul acestui standard este armonizarea proceselor de managementul riscului din standardele existente şi viitoare. Standardul furnizează o abordare comună în sprijinul standardelor care tratează riscuri şi/sau sectoare specifice, fără să le înlocuiască.

Status : Withdrawn