SR EN 1528-4:2004

Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 4: Determinare, teste de confirmare, diverse

Prezentul standard descrie mai multe metode multireziduu cu valoare egala: nici o metoda nu poate fi considerata ca cea mai buna deoarece acest domeniu este în continua dezvoltare. Metodele selectate pentru includere în prezentul standard au fost validate si sunt aplicate larg în toata Europa. Orice modificare în metodele folosite trebuie demonstrata ca duce la rezultate comparabile

99,60 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.10.2004
Data publicării : 30.10.2004
Număr de pagini : 20
ICS : 67.040 Industria alimentara în general
Comitet tehnic : 95 - Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză

Relaţii cu alte standarde: