SR EN 1528-1:2004

Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor şi policlorbifenililor (PCB). Partea 1: Generalităţi

Standardul descrie metodele de determinare cantitativa a reziduurilor de pesticide si policlorbifenili (PCB) din produse alimentare grase

115,39 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.10.2004
Data publicării : 30.10.2004
Număr de pagini : 22
ICS : 67.040 Industria alimentara în general
Comitet tehnic : 95 - Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză

Relaţii cu alte standarde: