Listă standarde - Performanța energetică a clădirilor

5831 Lei
Indicativ Denumire Număr de pagini Status
SR EN ISO 52000-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 1: Cadru general şi metode 162 In vigoare
SR EN ISO 52010-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Condiţii climatice exterioare. Partea 1: Prelucrarea datelor climatice pentru calculele energetice 44 In vigoare
SR CEN/TR 15316-6-8:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-8: Explicarea şi justificarea EN 15316-4-5 (Încălzire şi răcire centralizată), Modulele M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 46 In vigoare
SR EN ISO 52016-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire şi răcire, temperaturi interioare şi sarcini termice sensibile şi latente. Partea 1: Metode de calcul 206 In vigoare
SR EN 15316-4-2:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-2: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire: pompe de căldură, Modulele M3-8-2, M8-8-2 84 In vigoare
SR EN 15316-4-4:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-4: Sisteme de producere a căldurii: instalaţii de cogenerare integrate în clădiri, Modulele M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 28 In vigoare
SR EN 15316-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 1: Generalităţi şi exprimarea performanţei energetice, Modulele M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 80 In vigoare
SR CEN/TR 15316-6-7:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-7: Explicarea şi justificarea EN 15316-4-4, Modulele M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 22 In vigoare
SR EN 15316-3:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 3: Sisteme de distribuţie (apă caldă de consum, încălzire şi răcire), Modulele M3-6, M4-6, M8-6 40 In vigoare
SR CEN/TR 15316-6-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 6-1: Explicarea şi justificarea EN 15316-1. Modulele M3- 1, M3- 4, M3- 9, M8- 1, M8- 4 86 In vigoare
SR EN 12831-3:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 3: Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum şi caracterizarea necesarului, Modulele M8-2, M8-3 60 In vigoare
SR EN 15316-2:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 2: Sisteme de emisie (încălzire şi răcire), Modulele M3-5, M4-5 58 In vigoare
SR EN ISO 13370:2017 Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul 60 In vigoare
SR EN ISO 10211:2017 Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Calcule detaliate 66 In vigoare
SR EN ISO 13789:2017 Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin transmisie şi prin ventilare. Metodă de calcul 36 In vigoare
SR EN 12831-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 90 In vigoare
SR EN 15459-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a sistemelor energetice din clădiri. Partea 1: Proceduri de calcul, Modul M1-14 56 In vigoare
SR CEN ISO/TR 52000-2:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52000-1 200 In vigoare
SR EN ISO 6946:2017 Componente şi elemente de clădire. Rezistenţa termică şi transmitanţa termică. Metode de calcul 50 In vigoare
SR EN ISO 52017-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Sarcini termice sensibile şi latente şi temperaturi interioare. Partea 1: Metode de calcul generale 38 In vigoare
SR EN 16798-7:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 7: Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv prin infiltraţie (Modulul M5-5) 58 In vigoare
SR EN 15316-4-5:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-5: Încălzire şi răcire centralizată. Modulele M3 8 5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 30 In vigoare
SR EN 15193-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9 104 Inlocuit
SR EN ISO 10077-1:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1: Generalităţi 54 In vigoare
SR EN ISO 10077-2:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie 78 In vigoare
SR EN ISO 12631:2018 Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice 56 In vigoare
SR EN ISO 52022-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţ 28 In vigoare
SR EN ISO 52022-3:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie 38 In vigoare
SR EN 15316-4-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), 58 In vigoare
SR EN ISO 52127-1:2021 Performanţa energetică a clădirilor. Sistem de management tehnic al clădirilor.Partea 1: Modul M10-12 28 In vigoare